Orthomoleculair therapeut

alt-orthomoleculair therapeut

Startdatum

Januari 2019

Hoog gekwalificeerde docenten

Opleiding

De Opleiding

In september 2017 start de 4-jarige Beroepsopleiding tot Orthomoleculair Therapeut.

De opleiding begint bij het OPFG in het tweede jaar. Het eerste jaar is een Medische Basiskennis opleiding, van willekeurig welke erkende opleider in Nederland, geaccrediteerd met 40 ECT's.

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor mensen die:

 • Op zoek zijn naar een 'evidence informed' beroepsopleiding in de orthomoleculaire geneeskunde
 • Beschikken over een Hbo denkniveau
 • De Engelse taal machtig zijn
 • Verder willen kijken dan symptoombestrijding
 • De echte oorzaken van ziekte willen onderzoeken
 • Zich aan willen sluiten bij de meest veeleisende beroepsverenigingen
 • Geen genoegen nemen met louter kennis, maar vooral op zoek zijn naar inzicht
 • Begrijpen dat mensen niet allemaal passen binnen een protocol
 • Systemisch kunnen denken
 • Vanuit het hart willen werken
 • Een opleiding zoeken die ook modulair gevolgd kan worden
 • Een vervolgopleiding zoeken na een eenjarige opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde

Uitgangspunten

De 4-jarige beroepsopleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van de evolutionaire geneeskunde. Cruciaal bij het zoeken naar de oorzaak van ziekte is de vraag “Wat is het evolutionaire nut van deze aandoening voor de cliënt?” Ofwel “Waarom heeft het lichaam van de cliënt voor deze specifieke oplossing moeten kiezen?” 

Epigenetica

In deze opleiding is er een belangrijke plaats weg gelegd voor de epigenetica. Zo leer je waarom, en via welke werkingsmechanismen, levensomstandigheden ons lichaam beïnvloeden, maar vooral ook hoe het veranderen van die omstandigheden de kwaliteit van het leven kan verbeteren. We besteden daarom ook aandacht aan voeding, beweging en stressmanagement.

Systeemdenken

In de huidige geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder de verbanden te onderzoeken. Daardoor kunnen vele ziektebeelden niet optimaal behandeld of voorkomen worden. Dat het in de wetenschap ook anders kan, bewijzen de systeembiologie en de economische wetenschappen. Hierbij bestaat het systeemdenken al jaren als een volkomen geaccepteerde wetenschappelijke benadering.

Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziek-zijn (de pathologie) te kunnen verklaren. Door deze benadering is er een methodiek ontstaan waarbij de oorzaak van ziekte kan worden behandeld. 

Lesprogramma
Data & Kosten
Ervaringen
Docenten